Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilНачало
Header Pic
Header Pic
Spacer Pic

Покана за сесия на ОбС Бобов дол на 23.04.2014 год.

Дата на публикуване - 14.04.2014 год.

   

 
Обява от Общинска администрация
 
Заповеди на Кмета на Община Бобов дол

 

 Заповед З-287/03.05.2012 год. на Кмета на Община Бобов дол, във връзка с инициативата "Да изчистим България за един ден".

Заповед З-288/03.05.2012 год на Кмета на Община Бобов дол, във връзка с иницативата "Да изчистим България за един ден"

Заповед № З-342/18.05.2012 год. на Кмета на Община Бобов дол, във връзка с постъпило заявление от Димитър Недков Златинов 

Заповед № З-438/21.06.2012 год. на Кмета на Община Бобов дол 

 Заповед № З-439/22.06.2012 год. на Кмета на Община Бобов дол, във връзка с Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи /ДВ бр. 65 от 31.07.1996 год. / за намаляване на водния травматизъм през летния сезон 

 Заповед № З-570/20.08.2012 год. на Кмета на Община Бобов дол, във връзка с постъпило заявление от инж. Марин Ангелов - Управител на Национална Електрическа Компания ЕАД, Предприятие "ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ" 

 Заповед № З-742/29.10.2012 год. на Кмета на Община Бобов дол 

Заповед № З-712/19.10.2012 год., във връзка със създаване на нормални условия за движение на хора по пешеходните зони на община Бобов дол през есенно-зимния период на 2012-2013 г. и във връзка с Указания № 04-06-35/17.10.2012 г. на Областния управител на област Кюстендил

10. Заповед № З-143/11.03.2013 год. на основание чл. 40, чл. 42 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и Решение № 2 от 27.02.2013 год. на Общински съвет Бобов дол 

Заповед № З-144/11.03.2013 год. на основание чл. 42 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 година за изпълнението  на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и Решение № 18 с Протокол № 2/27.02.2013 год. на Общински съвет Бобов дол 

Заповед № З-145/11.03.2013 год. на основение Решение № 18 с Протокол № 2/27.02.2013 год. на Общински съвет Бобов дол 

Заповед № З-272/09.05.2013 год. във връзка с предстоящата кампания по изкупуването на череши през летния сезон на 2013 г. 

Заповед № З-692/22.10.2013 год. във връзка със сметосъбиране и сметоизвозване  

 

 
Декларация от ОбА

      

Връзки

 

  

  

  

  

 

 

Анкети
Коя от секциите в сайта представлява интерес за Вас?
 
Случайна снимка

Кой е тук?
Телевизия
Header Pic
left unten right unten

                                                                                                                                                       2010 © Bobov dol Municipality