Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilНачало
Header Pic
Header Pic
Основно меню
Начало
Добре дошли!
Кмет
ОбА
ОбС
Административни услуги
Стратегически приоритети
Достъп до обществена информация
Към АУПТ
МИГ Бобов дол
ГИС Бобов дол - Карти
Галерия
Общински дейности
Новини
Обяви/Търгове/Конкурси
Профил на купувача
Етажна собственост
Малки обяви
Справочник
За Контакти
Съобщения по чл.61,ал3 от АПК
Конкурси за незаети длъжности
Декларациите по чл.12, ал.2 от ЗПРКИ
Длъжници към местния бюджет
Преброяване 2011
Национален референдум
Избори 2013
Избори ЕП 2014
Избори НС 2014
Бюджет и финанси
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Електронни услуги
Вход

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Времето в момента
Връзки

http://www.hotellerie-bulgaria.com - Хотели в България.

Валутни курсове
Антикорупция

 

Нередност
Spacer Pic

Покана за сесия на ОбС Бобов дол на 27.03.2015 год.

Дата на публикуване - 18.03.2015 г.

   

 
Обява от Общинска администрация
 
Заповеди на Кмета на Община Бобов дол

 Заповед № З-101/25.02.2015 год. на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. 1 от Закона за горите за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост и писмо, изх.№ 98/29.01.2015 год. на ТП "Държавно горско стопанство Дупница"

 Заповед № З-98/24.02.2015 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-20-178/02.02.2015 год. на Областен управител на Област Кюстендил, относно констатирано огнище на Инфлуенца по птиците H5N1 в животновъден обект, в който се отглеждат птици само за лични нужди, намиращ се в село Константиново, община Камено, област Бургас и опасността заболяването да проникне на територията на област Кюстендил от диви мигриращи птици и Протокол от 20.02.2015 год., от заседание на Общинската епизоотична комисия в гр. Бобов дол

  Заповед № З-868/ 22.12.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-20-368/ 12.12.2014 г. на Областен управител на област Кюстендил, относно констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания и опасността заболяването да проникне на територията на Република България от диви мигриращи птици  

Заповед № З-635/15.10.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси - Дата на публикуване - 20.10.2014 г.

 Заповед № З-484/ 07.08.2014 год. на основание чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и на чл. 9, ал. 1, ал. 3, т. 2 и т. 3, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от Закона за защита при бедствия във връзка с § 1, ал. 1, т. 81 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите и на чл. 140, ал. 4 и ал. 7 от Закона за водите и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

 Заповед № З-428/ 09.07.2014 год. на основание Указания на Областния управител на област Кюстендил изх.№ 08-00-25/ 03.07.2014 год., и във връзка с чл. 44, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗОЗЗ, обн. ДВ бр. 35 от 24 април 1996 год., изм. ДВ бр. 66 от 26 юли 2013 год.

 Заповед № З-426/ 08.07.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Наредбата за поддържане на обществения ред и чистотата на територията на община Бобов дол и във връзка с реализирането на обект по проект

Заповед № З-414/ 26.06.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 2 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност /Обн. ДВ бр. 26/ 30.03.1993 г./ и във връзка с чл. 13, т. 1 от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Бобов дол и чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за поддържане на обществения ред и чистотата на територията на община Бобов дол

Заповед № З-401/ 24.06.2014 год. на основание Указания на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил изх.№ РД-04-911/ 18.06.2014 г., и във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 12 от Наредба Із-1053/ 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи / обн. ДВ бр. 39/ 20.05.2011 г./

Заповед № З-343/29.05.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи /ДВ бр. 65 от 31.07.1996 г./ за намаляване на водния травматизъм през летния сезон  

Заповед № З-273/07.05.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с предстоящата кампания по изкупуването на череши през летния сезон на 2014 г.

 
Декларация от ОбА

      

Реклама


Връзки

 ПОРТАЛ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПОЛИТИКИ  

  

  

  

  

 

 

Анкети
Коя от секциите в сайта представлява интерес за Вас?
 
Случайна снимка

Кой е тук?
Телевизия
Header Pic
left unten right unten

                                                                                                                                                       2010 © Bobov dol Municipality