Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilНачало
Header Pic
Header Pic
Основно меню
Начало
Добре дошли!
Кмет
ОбА
ОбС
Административни услуги
Стратегически приоритети
Достъп до обществена информация
Към АУПТ
МИГ Бобов дол
ГИС Бобов дол - Карти
Галерия
Общински дейности
Новини
Обяви/Търгове/Конкурси
Профил на купувача преди 01.10.2014 г.
Етажна собственост
Малки обяви
Справочник
За Контакти
Съобщения по чл.61,ал3 от АПК
Конкурси за незаети длъжности
Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ
Длъжници към местния бюджет
Преброяване 2011
Национален референдум
Избори ПВР/НР - 2016 г.
Избори ЕП 2014
Избори НС 2014
Бюджет и финанси
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Местни избори и референдум 2015 год.
Електронни услуги
Вход

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Времето в момента
Връзки

http://www.hotellerie-bulgaria.com - Хотели в България.

Валутни курсове
Антикорупция

 

Нередност
Spacer Pic

Обява

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ СЪВМЕСТНО С ФОНДАЦИЯ "ИСКАМ БЕБЕ "

Уведомяваме гражданите на община Бобов дол, че семейства с репродуктивни проблеми,

може да подават заявления за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 500 лв. в деловодството на ОбА. 

 
Обява от Общинска администрация

УВЕДОМЯВАМЕ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПРИТЕЖАВАЩИ ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ, ЧЕ СА СКЛЮЧЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С "ИЗИПЕЙ"АД, "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ"ЕАД И БАНКА "ДСК", ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЦЕЛЯЩИ УЛЕСНЕНИЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ПЛАЩАНИЯ.

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПЛАТЯТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ КЪМ ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ И ЧРЕЗ ПОС - ТЕРМИНАЛ, НА ГИШЕ № 3 НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БОБОВ ДОЛ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, БИХА МОГЛИ ДА ПОЛУЧАТ НА ГИШЕ № 3 НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БОБОВ ДОЛ И В ОФИСИТЕ НА "ИЗИПЕЙ", "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ"ЕАД И БАНКА "ДСК". 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ 

 
Заповеди на Кмета на Община Бобов дол

Заповед № 638/11.10.2016 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

Заповед № З-282/16.05.2016 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50, т. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол и във връзка с предстоящата кампания по изкупуването на череши през летния сезон на 2016 г.

Заповед № З-231/20.04 2016 год. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-20-103/18.04.2016 г. на Областен управител на Област Кюстендил

Заповед № З-667/27.10.2015 год. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси  - Дата на публикуване . 27.10.2015 г.

 Заповед № З-505/09.09.2015 год. във връзка с осигуряване на устойчивост на реализиран строеж "Рехабилитация на градски парк в гр. Бобов дол"

 Заповед № З-357/18.06.2015 год. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.2 от Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (Обн. ДВ. бр.26 от 30 март 1993 г.) и във връзка с чл.13, т.1 от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Бобов дол

Заповед № З-291/08.05.2015 год. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предстоящата кампания по изкупуването на череши през летния сезон на 2015 г.  

 Заповед № З-226/02.04.2015 год. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на Община Бобов дол, чл.16 от Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол, и с цел недопускане на нарушения на обществения ред

 Заповед № З-101/25.02.2015 год. на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. 1 от Закона за горите за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост и писмо, изх.№ 98/29.01.2015 год. на ТП "Държавно горско стопанство Дупница"

 Заповед № З-98/24.02.2015 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-20-178/02.02.2015 год. на Областен управител на Област Кюстендил, относно констатирано огнище на Инфлуенца по птиците H5N1 в животновъден обект, в който се отглеждат птици само за лични нужди, намиращ се в село Константиново, община Камено, област Бургас и опасността заболяването да проникне на територията на област Кюстендил от диви мигриращи птици и Протокол от 20.02.2015 год., от заседание на Общинската епизоотична комисия в гр. Бобов дол

  Заповед № З-868/ 22.12.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-20-368/ 12.12.2014 г. на Областен управител на област Кюстендил, относно констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания и опасността заболяването да проникне на територията на Република България от диви мигриращи птици  

Заповед № З-635/15.10.2014 год. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси - Дата на публикуване - 20.10.2014 г.

 Заповед № З-484/ 07.08.2014 год. на основание чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и на чл. 9, ал. 1, ал. 3, т. 2 и т. 3, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от Закона за защита при бедствия във връзка с § 1, ал. 1, т. 81 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите и на чл. 140, ал. 4 и ал. 7 от Закона за водите и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

 

 

 

 
Декларация от ОбА

      

Реклама


Връзки

 ПОРТАЛ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПОЛИТИКИ

   

  

  

  

  

 

 

Анкети
Коя от секциите в сайта представлява интерес за Вас?
 
Случайна снимка

Кой е тук?
Телевизия
Header Pic
left unten right unten

                                                                                                                                                       2010 © Bobov dol Municipality